Ekspertyzy kryminalistyczne
Szukaj
BIO GEN
Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa

Analiza Kryminalna

Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych "BIO GEN" oferuje profesjonalne ekspertyzy kryminalistyczne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.

Współpracujący z nami eksperci to specjaliści o najwyższych kwalifikacjach i uznaniu w środowisku kryminalistycznym.

Aktualnie dysponujemy kadrą ponad 100 ekspertów (są to głównie byli eksperci Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego i laboratoriów policyjnych oraz uniwersyteccy pracownicy naukowi). Wykonali oni ponad 12 tysięcy ekspertyz dla organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych zleceniodawców.

Oferujemy wykonanie analizy kryminalnej w następującym zakresie.

Analiza kryminalna to:

Wielowątkowe postępowania przygotowawcze, rozległe terytorialnie i podmiotowo, których skomplikowana struktura powiązań oraz duża ilość informacji uniemożliwia kojarzenie faktów oraz budowanie i weryfikowanie hipotez śledczych przy użyciu tradycyjnych metod.

Sprawdza się ona w przypadku wysokiej specjalizacji działań przestępczych, gdzie celem analizy może być zdobycie wiedzy o samej organizacji przestępczej, rodzaju prowadzonej przez nią "działalności", strukturze i składzie osobowym, czy też sposobach legalizowania bezprawnych zysków.

Może być wykorzystana zarówno do prac nad całym zgromadzonym materiałem dowodowym, jak i poszczególnymi wątkami, dokumentami a także nad zbiorami danych w postaci np. bilingu rozmów telefonicznych, operacji giełdowych czy też transakcji finansowych.

Wśród stosowanych form należy wymienić przede wszystkim analizę pojedynczych spraw, porównawczą i grup przestępczych.

Każda z ww. form posługuje się swoistymi dla siebie metodami, do których należy zaliczyć analizę:

 

 • zdarzeń np. towarzyszących lub będących integralną częścią przestępstwa
 • przepływu np. przedmiotu (-ów) przestępstwa
 • powiązań np. sprawcy i osób z jego otoczenia
 • działalności np. działania sprawcy i osób z jego otoczenia
 • ujawnionych zbieżności np. częstotliwość kontaktów
 • nieujawnionych dochodów
 • bilingu rozmów telefonicznych
 • transferu środków finansowych
 • operacji bankowych itp.
   

Cechą charakterystyczną analizy kryminalnej jest jej interdyscyplinarność, rozumiana jako możliwości wykorzystania zarówno do typowych spraw kryminalnych, jak i z zakresu

 • przestępczości zorganizowanej,
 • intelektualnej,
 • gospodarczej,
 • finansowej
 • bankowej
 • ubezpieczeniowej itp.