Ekspertyzy kryminalistyczne
Szukaj
BIO GEN
Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa

Badania Śladów Biologicznych i Badania DNA

Nasza firma zajmuje się opracowaniem ekspertyz, które wykorzystuje się między innymi w sądzie, jako jeden z dowodów. W dziedzinie kryminalistycznej zyskaliśmy uznanie z uwagi na fachowe podejście do sprawy i wydanie rzeczowych opinii.

Nasi pracownicy to osoby, które cieszą się ogromnym uznaniem w świecie kryminalistyki oraz posiadają statut biegłych sądowych. Posiadają wysokie kwalifikacje, ale także praktykę w tej dziedzinie, dzięki czemu mogą wydać opinie na odpowiednie zagadnienia tematyczne.

Specjaliści dla nas pracujący to osoby z pokaźnym dorobkiem. Dwanaście tysięcy to liczba opinii wydanych przez naszą kadrę, w której skład wchodzą eksperci naukowi oraz specjaliści laboratorium policyjnego, jak również Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego.

Jsteśmy ekspertami w wykonywaniu analiz materiału biologicznego - dowodowego.

Badania przeprowadzamy w oparciu o udostępnione próbki DNA mitochondrialnego i jądrowego. Nasze techniki należą do najnowocześniejszych w dziedzinie diagnostyki kryminalistycznej.

Uzyskujemy materiał badawczy z śladów widocznych, jak plamy krwi, włosy, naskórek, czy materiał pobrany spod paznokci, a także wykonujemy ekspertyzy na podstawie odcisków palców, wydzielin z jam ciała, śladów małżowiny usznej, oraz śladów śliny pozostawionej na przedmiotach, np. Kubkach, łyżkach, gumie do żucia, szczoteczce do zębów.

Nasze diagnozy stawiamy w oparciu o:

  • Zastosowanie techniki PCR do badania DNA, polimorfizmu typu SNP, identyfikacji genetycznej osobników, określenia ilości DNA w próbce metodą Real Time PCR, identyfikacji mutacji
  • Ustalamy tożsamość osobnika NN dzięki badaniu polimorfizmu DNA jądrowego i m mitochondrialnego
  • Sekwencjonujemy dowolny fragment DNA i produkty PCR
  • Określamy płeć genetyczną poprzez powielanie loci swoistych
  • DNA możemy ekstrahować z dowolnego materiału biologicznego i tkanek
  • Stosujemy techniki mikroskopowe, optyczne, biochemiczne, fizyko-chemiczne do identyfiakcji9 wszelkich śladów biologicznych
  •  Diagnostykę kości i włosów bez cebulek przeprowadzamy za pomocą metody sekwencjonowania polimorficznych regionów HV1, HV2, HV3 DNA mitochondrialnego 

e-SZPIEG.com - Sklep Detektywistyczny - Akcesoria Szpiegowskie
www.e-SZPIEG.com