Ekspertyzy kryminalistyczne
Szukaj
BIO GEN
Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa

Badania Pożarów i Wybuchów

Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych "BIO GEN" oferuje profesjonalne ekspertyzy kryminalistyczne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.

Współpracujący z nami eksperci to specjaliści o najwyższych kwalifikacjach i uznaniu w środowisku kryminalistycznym.

Aktualnie dysponujemy kadrą ponad 100 ekspertów (są to głównie byli eksperci Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego i laboratoriów policyjnych oraz uniwersyteccy pracownicy naukowi). Wykonali oni ponad 12 tysięcy ekspertyz dla organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych zleceniodawców.

Oferujemy wykonanie badań pożarniczych i wybuchów w następującym zakresie.

Badanie z dziedziny pożarnictwa i wybuchów to:

 1. Ustalenie przyczyny pożaru lub wybuchu,
 2. Rekonstrukcja zdarzenia na podstawie zabezpieczonych śladów oraz ustalenie faktycznych strat na podstawie analizy zabezpieczonych przedmiotów z pogorzeliska lub miejsca wybuchu,
 3. Badania instalacji i urządzeń elektrycznych,
 4. Badania instalacji alarmowych,
 5. Badania ogólnopożarowych i elektrotechnicznych obiektów budowlanych i pojazdów,
 6. Badanie instalacji i urządzeń grzewczych pod względem ich sprawności technicznej (określanie czy budowa i eksploatacja była zgodna z obowiązującymi przepisami),
 7. Ustalania miejsca i przyczyn powstania pożaru, (zagrożenia dla osób lub mienia - związanego z tym zdarzeniem),
 8. Czy instalacja elektryczna, osprzęt i urządzenia elektryczne mogły być przyczyną zaistniałego zdarzenia,
 9. Czy ich wykonanie i eksploatowanie urządzeń było zgodne z obowiązującymi przepisami,
 10. Ekspertyzy elementów instalacji elektrycznej z miejsc pożarów, wybuchów (zwwłocznych, czasowych urządzeń inicjujących – elektronicznych),
 11. Ekspertyzy urządzeń i elementów instalacji elektrycznej, których następstwem eksploatacji było porażenie prądem elektrycznym,
 12. Ekspertyzy pojazdów uczestniczących w wypadkach drogowych.