Ekspertyzy kryminalistyczne
Szukaj
BIO GEN
Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa

Medycyna Sądowa

„BIO GEN” to biuro Ekspertyz Kryminalistycznych, które zatrudnia wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.

Kadra współpracująca z biurem BIO GEN to byli eksperci Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego i laboratoriów policyjnych i uniwersyteckich pracowników naukowych. Nasi eksperci wykonali 12 tysięcy ekspertyz dla wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania.
 

Zakres badań, jakie przeprowadzamy dla naszych klientów:

1. Wydajemy opinie w zakresie bezpośredniego narażenia utraty życia i wystąpienia uszczerbku na zdrowiu (art. 160 kk.) oraz czy poniesione obrażenia ciała są prawnie kwalifikowane, na podstawie badań pokrzywdzonych, akt sprawy, dokumentacji lekarskiej, oraz ustalenie przyczyny powstania obrażeń
2. Ustalamy, w jakim stopniu wystąpiło uszkodzenie ciała u poszkodowanego
3. Sprawdzamy stan trzeźwości podejrzanych na podstawie akt sprawy – toksykologia sądowo-lekarska
4. Tanatologia sądowo-lekarska: oględziny zewnętrzne zwłok w miejscu ich ujawnienia (dojazd własnym samochodem), sądowo-lekarskie sekcje zwłok, w tym noworodków i płodów, jak również zwłok ekshumowanych z pobraniem niezbędnego materiału do dalszych badań,
5. Wykonujemy oględziny zwłok w miejscu ujawnieni, sekcje zwłok, także płodów i noworodków, oraz zwłok ekshumowanych – tanatologia sądowo-lekarska
6. Opiniujemy w sprawach cywilnych i przy pozwach postępowaniu karnym, np. ustalenie procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu
7. Wystawianie opinii sądowo-lekarskich z zakresu medycyny sądowej, po uzgodnieniu z organem Procesowym
8. Przeprowadzamy badania, które maja na celu ocenić zdolność do uczestniczenia w czynnościach procesowych, a także pobytu w policyjnej izbie zatrzymań czy odbycia kary pozbawienia wolności
9. Przeprowadzamy także rekonstrukcję techniczno-medyczną wypadków drogowych z udziałem pieszych przy użyciu programu PC-Crash

Jeżeli wydanie opinii, nie jest bezpośrednio związane z koniecznością zbadania osoby będącej w sferze zainteresowania toczącego się postępowania, opinię można wydać na podstawie zgromadzonej dokumentacji oraz materiału dołączonego do akt sprawy.
Nasi specjaliści pomogą także e ocenie prawa do nabycia spadku lub darowizny oraz zdolności do wykonywania innych czynności prawnych.

Obecny zakres opiniowania to: 

 • otolaryngologia
 • medycyna pracy
 • reumatologia
 • urologia
 • endokrynologia
 • ortopedia
 • chirurgia urazowa
 • pediatria
 • kardiologia
 • ortopedia
 • dermatologia
 • okulistyka
 • chirurgia ogólna
 • chirurgia dziecięca
 • kardiochirurgia dziecięca
 • chirurgia stomatologiczna
 • chirurgia naczyniowa
 • rehabilitacja ogólna
 • choroby wewnętrzne
 • neurologia
 • onkologia kliniczna
 • onkologia
 • chirurgia onkologiczna
 • nefrologia
 • pulmonologia
 • patomorfologia
 • traumatologia
 • choroby zakaźne
 • medycyna przemysłowa
 • ginekologia
 • psychiatria,
 • psychologia
 • seksuologia
 • diabetologia
 • neurochirurgia
 • medycyna ratunkowa