Ekspertyzy kryminalistyczne
Szukaj
BIO GEN
Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa

Ekspertyzy Budowlane

Ekspertyzy budowlane oraz BHP w pracach budowlanych

 • badanie możliwych przyczyn katastrof budowlanych lub awarii konstrukcyjnych,
 • zabezpieczenie znalezionego materiału dowodowego w postaci robót budowlanych do celów ewentualnego postępowania przed sądem,
 • sprawdzenie prawidłowego wykonania poszczególnych etapów robót budowlanych, w tym również sprawdzenie poprawności izolacji – fundamentów, przeciwwilgociowych, przeciwwodnych – sprawdzenie konstrukcji dachów, ich pokrycia,
 • analizowanie błędów administracyjnych, które zostały popełnione w zakresie stawy o prawie budowlanym.
 • sprawdzenie zgodności przeprowadzenia prac budowlanych według ogólnie przyjętych zasad,
 • kontrola techniczna obejmująca utrzymanie obiektów budowlanych,
 • dokonanie oceny stanu technicznego, zużycia materiału, ewentualnych uszkodzeń konstrukcyjnych,
 • świadczenia usług technicznych w budownictwie, bez posiadania właściwych uprawnień,  
 • wywołanie zdarzenia, które zagraża życiu albo zdrowiu licznych osób lub też posiadanemu mieniu w ogromnych rozmiarach, 
 • samowoli budowlanych,
 • jeśli chodzi o nieodpowiedni stan techniczny zabudowań, niewłaściwe ich utrzymanie oraz wykorzystywanie, 
 • jeśli chodzi o zawalenia i różnego rodzaju katastrofy budowlane,
 • wypadku, których wynikiem jest spowodowanie nieumyślnej śmierci pracownika lub też jego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
 • niedopełnienia obowiązków w zakresie stworzenia właściwych warunków BHP podczas prac budowlanych, czego wynikiem jest narażenie pracownika na niebezpieczeństwo utraty życia lub też doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
 • upadku z wysokości,
 • zasypania ziemią w wykopach,
 • pozostałych wypadków budowlanych.