Ekspertyzy kryminalistyczne
Szukaj
BIO GEN
Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa

Badania Komputerowe i Odzyskiwanie Danych

Nasza firma zajmuje się przeprowadzaniem badań z zakresu informatyki, internetu, oprogramowania i systemów komputerowych.

Naszym klientom oferujemy:
1. Sprawdzanie zasobów posiadanych PC, wszelkich nośników danych, również i tych cyfrowych, systemów komputerowych zainstalowanych na posiadanych komputerach oraz zapisanych w nich danych,
2. Badanie budowy wewnętrznej oraz wykorzystania najnowszych urządzeń cyfrowych, jak i także sprawdzanie oprogramowania i sprzętu PC w wypadku podejrzenia o naruszenie praw autorskich,
3. Poszukiwanie i odtwarzanie wykasowanych dokumentów i danych z określonych nośników,
4. Usuwanie zabezpieczeń z dokumentów chronionych hasłem,
5. Określenie powodu nie działania sieci i systemów komputerowych oraz znalezienie osób winnych takiego stanu rzeczy,
6. Sprawdzenie legalności wykorzystywanego oprogramowania jak i również określenie legalności zawartości znajdującej się na cyfrowych nośnikach danych ,
7. przygotowanie raportu w kontekście przestępstw powiązanych z firmowymi sieciami komputerowymi oraz siecią Internet,
8. Sprawdzanie i archiwizowanie plików zapisanych na nośnikach danych,
9. Sprawdzenie dokumentów znajdujących się w komputerach oraz sieciach informatycznych firmy wraz z usługą poszukiwania ściśle określonych danych,
10. Poszukiwanie danych w dokumentach już usuniętych z dysku twardego lub też po przeprowadzeniu jego formatowania,
11. Odczytywanie dokumentów chronionych hasłem użytkownika,
12. Raporty związane bezpośrednio z przestępstwami w sieci internetowej,
13. Sprawdzanie i zapisywanie danych znajdujących się na kartach SIM telefonów komórkowych oraz w pamięci telefonów.