Ekspertyzy kryminalistyczne
Szukaj
BIO GEN
Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa

Badania Audiowizualne

Nasza firma zajmuje się opracowaniem ekspertyz, które wykorzystuje się między innymi w sądzie, jako jeden z dowodów. W dziedzinie kryminalistycznej zyskaliśmy uznanie z uwagi na fachowe podejście do sprawy i wydanie rzeczowych opinii.

Nasi pracownicy to osoby, które cieszą się ogromnym uznaniem w świecie kryminalistyki oraz posiadają statut biegłych sądowych. Posiadają wysokie kwalifikacje, ale także praktykę w tej dziedzinie, dzięki czemu mogą wydać opinie na odpowiednie zagadnienia tematyczne.

Specjaliści dla nas pracujący to osoby z pokaźnym dorobkiem. Dwanaście tysięcy to liczba opinii wydanych przez naszą kadrę, w której skład wchodzą eksperci naukowi oraz specjaliści laboratorium policyjnego, jak również Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego.  

Badania audio, video (audiowizualne) – kamery przemysłowe, specyfikacja:

1. Sprawdzenie autentyczności danego zapisu z kamer,
2. Ocena struktury, względem którego dokonano takiego zapisu,
3. Oszacowanie konkretnej ilości kopii,
4. Zweryfikowanie sprzętu wykorzystanego pod względem jakości – sprzęt analogowy bądź cyfrowy,
5. Utworzenie specjalistycznej dokumentacji na podstawie stop klatek z wykorzystaniem taśmy dowodowej,
6. Proces utworzenia stenogramu wypowiedzi, które pozostały zarejestrowane na dowodowej taśmie,
7. Wykonanie specjalne kopii taśmy dowodowej – utworzenie kopii w odpowiednim formacie,
8. Obrobienie zapisu względem poprawienia jakości – cyfrowa obróbka,
9. Wykonanie dokumentacji także w formacie elektronicznym,
10. Rozpoznawanie zapisu,
11. Określenie liczby kopii wykonanych,
12. Weryfikowanie systemu, sprawdzenie autentyczności danego zapisu,
13. Identyfikacja postaci, które zostały wychwycone na taśmie (rodzaj identyfikacji antropologicznej),
14. Fotografie specjalistyczne,
15. Zbadanie zapisów video,
16. Nagranie specjalistyczne typu AV,
17. Utworzenie na podstawie taśmy dowodowej tzw. stop klatek,
18. Rozpoznanie osób oraz przedmiotów na zdjęciach fotograficznych oraz taśmach video itp.,
19. Oszacowanie rodzaju, systemu, a także prawdziwości danego zapisu – wykluczenie lub rozpoznanie prób fałszerstwa: montowania scen, obróbki zdjęć, preparowania,
20. Dokładnie określenie liczby kopii wykonanych.